Till huvudinnehåll

Hundlatriner och papperskorgar

Enligt Lycksele kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter ska förorening efter hundar inom tätbebyggt område plockas upp från gator, torg, gång-och cykelvägar, motionsspår samt parker och grönytor där regelbunden gräsklippning sker.  

I Lycksele finns det 64 stycken hundlatriner utplacerade runt i staden och är en service för att det ska vara enklare för dig som är hundägare. Kommunen tömmer hundrastkärlen med jämna mellanrum. Men, kommunen övertar inte ansvaret för vad din hund lämnar efter sig. Det är du som hundägare som har ansvaret för din hund och ansvaret för att plocka upp efter den, inte kommunen. Hundlatriner är en service och inte ett krav att tillhandahålla till er hundägare. 

Att inte plocka upp efter sin hund är en form av nedskräpning och en bidragande faktor till en förfullad och oattraktiv miljö. Därför är det viktigt att plocka upp hunden efter sig, oavsett hundens storlek och årstiden.

  • Finns det inga hudlatriner i närheten måste du plocka upp hundbajset och ta med det från platsen. 
  • Kommunen tömmer hundlatrinerna med jämna mellanrum och är kärlen överfulla måste du ta med dig hundbajset, det är inte OK att lämna det kvar på marken.
  • Om hundlatrinerna är överfulla måste du som hundägare plocka upp hundbajset och ta med det från platsen och sortera det som brännbart hushållsavfall i ditt eget sopkärl.

 

Lyckselekartan visar var hundrastkärlen är placerade

 

Papperskorgar

Papperskorgar finns placerade runt om i Lycksele, på torget, i parkerna, i grönområdena och på lekplatserna. 

Pantrör

Runt om i staden finns det pantrör utplacerade med syftet att öka återvinningen och minska nedskräpningen.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 23 februari 2024