Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Hundlatriner och papperskorgar

Enligt Lycksele kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter ska förorening efter hundar inom tätbebyggt område plockas upp från gator, torg, gång-och cykelvägar, motionsspår samt parker och grönytor där regelbunden gräsklippning sker.  

Hundlatriner

I Lycksele finns det 58 stycken hundlatriner utplacerade runt om i staden och är en service för att det ska vara enklare för dig som hundägare. Det är du som hundägare som har ansvaret för din hund och ansvaret för att plocka upp efter den.

Att inte plocka upp efter sin hund är en form av nedskräpning och en bidragande faktor till en förfulad och oattraktiv miljö. Därför är det viktigt att plocka upp hundbajset efter sig, oavsett hundens storlek och årstiden.

  • Finns det inga hudlatriner i närheten måste du plocka upp hundbajset och ta med det från platsen. 
  • Kommunen tömmer hundlatrinerna med jämna mellanrum och är kärlen överfulla måste du ta med dig hundbajset, det är inte OK att lämna det kvar på marken.
  • Om hundlatrinerna är överfulla måste du som hundägare plocka upp hundbajset och ta med det från platsen och sortera det som brännbart hushållsavfall, i ditt eget eller boendets gröna sopkärl.

Papperskorgar

Papperskorgar finns placerade runt om i Lycksele, på torget, i parkerna, i grönområdena och på lekplatserna. Tycker du att det saknas papperskorgar i något område eller vill du meddela om nedskräpning? Kontakta oss för åtgärder.

Pantrör

Runt om i staden finns det pantrör utplacerade med syfte att öka återvinningen och minska nedskräpningen.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2020

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17

Karta Hundlatriner