Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Vanliga frågor

Här finns de vanligaste frågorna som berör intresseanmälningar, gräva in bredband, problem med internet och kostnader samlade. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta Bredbandsenheten.

Jag vill ansluta min fastighet till Stadsnätet. Hur gör jag?

Börja med att skicka in en intresseanmälan för bredband, se nedan

När får vi internet i vår by?

Saknas internet i din by kan du ändå skicka in en intresseanmälan för bredband, samt uppmana övriga bybor att göra detsamma. Att se ert intresse för utbyggnad kan hjälpa oss i våra prioriteringar av utbyggnadsområden.

Vi är dock beroende av dels bidragspengar från framför allt EU för att kunna bygga ut bredbandsnätet, dels av samförläggningar med olika aktörer för att kunna gräva ner fiber. En tidsplan med någon längre framförhållning är därför svår att fastställa.

Hur gör jag en intresseanmälan för bredband?

En intresseanmälan för bredband kan göra om du har en fastighet som inte är ansluten till Stadsnätet. Där fyller du i ett formulär för den fastighet du skulle vilja ansluta. När vi fått in den till oss tittar vi på möjligheterna för just din fastighet och svarar dig via samma e-tjänst. Du får aviseringar om att svar har lämnats och kan logga in och läsa svaret. Om du kan ansluta din fastighet får du besked om hur du ska göra för att komma vidare.

Intresseanmälan är inte bindande. Och kostar ingenting. Det krävs dock BankID för att logga in.

Intresseanmälan hittar du under E-tjänster och blanketter.

Vad kostar det om jag inte köper något internetabonnemang?

Passiva abonnenter debiteras ej. Om din fiberanslutning inte används utan du enbart ansluter din fastighet till fibernätet utan abonnemang debiteras du ingen nätavgift per månad i nuläget.

Varför fungerar inte mitt internet?

Oavsett om problemet gäller den CPE (dosan som är installerad i ditt hus) eller dålig internetuppkoppling eller ingen internetkoppling alls, så ska du kontakta din tjänsteleverantör och gör en felanmälan.

Jag tänker gräva? Vad ska jag tänka på?

Oavsett vad du avser att gräva på din mark bör du begära anvisning av ledningar via Ledningskollen. Kabelanvisning är en tjänst som du ska beställa innan du gräver. Vi åker då ut och markerar alla bredbandskablar inom grävområdet så att de inte grävs av. Kabelanvisning är gratis under förutsättning att du kan vänta upp till fem arbetsdagar. Vid mer akuta ärenden tillkommer en avgift. Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig ifall du gräver av en ledning och inte har begärt kabelanvisning. Därför vill vi tipsa dig om att begära kabelanvisning först och börja gräva sedan.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 april 2022

Kontakt


Lycksele stadsnät

Kontakta oss för mer information om inkoppling till din bostad eller ditt företag