Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Stadsnät

Lycksele kommun kan erbjuda företag och privatpersoner bredbandsanslutningar via fibernät. Nätet ägs och byggs ut av kommunen.

Lycksele stadsnät är ett fibernät/bredbandsnät inom Lycksele kommun. Stadsnätet byggs på fiberoptik, det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd.

Stadsnätet är ett öppet nät, vilket innebär att olika tjänsteleverantörer kan använda nätet på konkurrensneutrala villkor. Detta ger alltså användarna valfrihet inte bara mellan olika tjänster utan även mellan olika tjänsteleverantör. Driften av nätet sköts av upphandlad kommunikationsoperatör som hanterar övervakning och dagliga insatser i nätet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 april 2022

Kontakt


Lycksele stadsnät

Kontakta oss för mer information om inkoppling till din bostad eller ditt företag