Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Bredbandsstrategi

Syftet med bredbandsstrategin är att skapa ett strukturerat angreppssätt för att utveckla ett bredbandsnät som täcker de behov som finns och som bedöms uppstå under de närmaste åren. 

Bredbandsstrategin behandlar bredband på samma strategiska sätt som övriga långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering. 

Det övergripande målet är att Lycksele kommun ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. Därigenom kan tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga stimuleras. 

Den senaste bredbandsstrategin sträckte sig till 2020. Målet för bredbandstäckning var i senaste strategin att senast år 2020 ska 95 % av alla kommuninnevånare och lokalt verksamma företag inom Lycksele kommun ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 20 % a dessa ska ha mer än 100 Mbit/s. Detta mål kunde kommunen inte uppfylla. 

En ny strategi är på väg upp till Kommunfullmäktige och kommer att antas under året.  

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 april 2022