Till huvudinnehåll

Riksfärdtjänst

Om du ska resa med färdtjänst utanför kommunen måste du ansöka om riksfärdtjänst. Det måste du göra för varje enskild resa. Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet. Din funktionsnedsättning avgör vilket transportmedel du får åka med.

Utgångspunkten för bedömningen är alltid allmänna kommunikationer. Resa med taxi eller specialfordon kan bli aktuellt endast om du inte klarar någon form av allmänna kommunikationer.

Riksfärdtjänst med taxi eller specialfordon beviljas inte på grund av att det saknas allmänna kommunikationer, eller på grund av glest utbud av allmänna kommunikationer.

Så ansöker du om riksfärdtjänst
Med riksfärdtjänst får du resa inom Sverige. Ansök om riksfärdtjänst så snart du vet att du ska genomföra resan - men minst tre veckor innan avresa. Inför jul och nyår minst sex veckor innan avresa. Du kan behöva lämna ett medicinskt intyg som styrker din funktionsnedsättning samt dina svårigheter att resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel. Detta intyg är du själv ansvarig för att skaffa. 

Kontakta kundtjänst på telefon 0950-166 00 så hänvisar dem dig till ansvarig handläggare om du har frågor om riksfärdtjänst. Du kan ansöka både skriftligt och muntligt. Det är du själv eller behörig företrädare med fullmakt som måste göra ansökan.

Beslut om riksfärdtjänst 
Det är Myndighetsenheten, som tar hand om din ansökan och beslutar om riksfärdtjänsttillstånd. Du ska alltid få ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd kan du överklaga det. Det står i beslutet hur du gör för att överklaga.

Resa med ledsagare
Om du behöver stöd för att genomföra din resa kan du ansöka om att få ta med ledsagare. Ledsagaren är en person som inte reser av eget intresse utan är med för att hjälpa dig att genomföra resan.

Din ledsagare måste du själv ordna fram. Det kan till exempel vara en anhörig eller bekant eller en personlig assistent. Ledsagaren behöver inte betala avgift för resan, men ska följa med under hela resan.

Du kan ansöka om ledsagare enligt socialtjänstlagen, eller som ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

När får jag inte använda riksfärdtjänst?
Du får inte använda riksfärdtjänst för sjuk- och behandlingsresor, skolresor eller andra resor som du får bidrag för av någon annan, till exempel av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?
För riksfärdtjänst finns en särskild avgiftstaxa. Det är regeringen som beslutar vad riksfärdtjänst ska kosta.

Resor vid tillfälliga besök i annan kommun
Om du tillfälligt ska besöka en annan kommun kan du ansöka om biljetter för resor i annan kommun som tillhandahålls av Lycksele kommun. Biljetterna gäller på de flesta orter i Sverige, men inte alla. Det är ditt eget ansvar att i god tid kontrollera om det är möjligt att nyttja biljetten på den ort du ska besöka. Du bokar resorna själv genom att ringa det telefonnummer som står angivet på biljetten.

Förutsättningen för att få biljetter är att du har ett giltigt färdtjänsttillstånd inom Lycksele kommun.

Har du frågor om riksfärdtjänst?
Kontakta kommunens kundtjänst för information, telefon 0950-166 00.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 9 januari 2023