Till huvudinnehåll

Resor och besök

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd. Du kan även beviljas ledsagning om du har behov. 

Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv.

Om du har behov av hjälp under din färdtjänstresa kan du ansöka om att få ta med en ledsagare.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 mars 2017