Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Färdtjänst

Du kan få tillgång till färdtjänst om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik.

Du kan få färdtjänst med personbil (taxi) eller med specialfordon. När du har ansökt om färdtjänst får du ett skriftligt beslut. I beslutet står det om du beviljas färdtjänst eller inte.

Beslutet kan gälla för en viss period eller tills vidare. I beslutet kan det stå hur många färdtjänstresor du får göra per månad eller per år. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Vem har rätt till färdtjänst?
Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Kommunen beslutar om du uppfyller kriterierna för att beviljas färdtjänst.
Beslutet beror på hur svårt du har att förflytta dig på egen hand och använda allmän kollektivtrafik. Din ålder påverkar inte om du får färdtjänst eller inte.

När du ansöker om färdtjänst kan du behöva skicka in ett medicinskt intyg som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet och dina svårigheter att förflytta dig och resa med kollektivtrafik. Intyget kan utfärdas av en läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska eller arbetsterapeut. Du får troligtvis betala en avgift till din hälsocentral eller vårdmottagning för att få ett intyg.

Ledsagare och medresenär
Om du inte kan åka själv med färdtjänsten kan det stå i ditt beslut att du får ta med en ledsagare. Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv men behöver hjälp när du kommer fram.

Om du behöver hjälp utanför själva färdtjänstresan kan du ha rätt till en medresenär, till exempel om du behöver hjälp att handla.

Färdtjänst är en kollektiv resform
Vi samordnar färdtjänst så långt det är möjligt. Det innebär att du kan få dela bil eller specialfordon med andra. Resan kan ta längre tid om föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Taxi har rätt att ändra din önskade avresetid för att samordna resan med andra resenärer. Detta ska du då meddelas om när du bokar resan.

Har du frågor om färdtjänst?
Kontakta kommunens kundtjänst för information, telefon 0950-166 00.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 23 mars 2021