Till huvudinnehåll

Trygg hemgång från sjukhus

Om du i samband med sjukhusvistelse har fått nya eller förändrade behov av hjälp från kommunen, kommer en samordnad individuell planering att hållas.

Tillsammans med dig och dina närstående kommer vi att planera för att du ska känna dig trygg och klara dig så självständigt som möjligt i ditt hem. Den samordnade individuella planeringen kan ske före eller efter utskrivning från sjukhuset. Det är din fasta vårdkontakt i den landstingsfinansierade öppenvården som initierar och kallar till mötet.

Vad gör vi?

Vi arbetar i rehabiliterande syfte där syftet är att du ska känna dig trygg och säker i ditt hem.
Från kommunen kan olika yrkeskategorier vara representerade - beroende på vilke behov som finns.

  • Sjuksköterska
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast
  • Arbetsterapeut
  • Biståndshandläggare

Om du behöver rehabilitering hemma

Rehab-personalen kommer att ha en nära samverkan med dig, dina närstående och även med personal från hemtjänsten och sjuksköterska om detta är aktuellt.

De som till en början kommer att hjälpa dig är sjukgymnast och/eller arbetsterapeut.

Först gör sjukgymnast/arbetsterapeut en bedömning av din funktionsförmåga och dina behov. Efter en tid gör ni tillsammans en avstämning av funktionsförmågan och hur du har upplevt den fösta tiden hemma.

Sjukgymnast/arbetsterapeut sammanställer resultatet. Om du har hemtjänst kommer de också att rapportera till ansvarig personal inom hemtjänsten.

Vår personal bedömer också i dialog med dig vilka hjälpmedel du kan behöva för att klara din vardag. Det kan till exempel handla om en rollator eller en kamera som gör att du kan sova tryggt och ostört på natten. 

Vad händer den första tiden du är hemma?

Målet är att ge dig möjlighet till att bli så oberoende som möjligt i ditt vardagliga liv. Det kan handla om att du ska kunna ta dig fram inomhus och utomhus, självständigt eller med stöd av personal eller närstående. Det kan också handla om att klara din morgonhygien, toalettbesök, dusch, laga frukost eller att kunna gå i den egna trappan. Vilka mål du ska ha beslutar du i samråd med din sjukgymnast och/eller arbetsterapeut i din rehabiliteringsplan.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 juli 2018