Till huvudinnehåll

Hälso- och sjukvård

Lycksele kommun ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag.

Kommunens hälso- och sjukvård utförs av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fysioterapeuter och sjuksköterskor. Den legitimerade personalen handleder övrig personal och anhöriga/närstående. De kan också ge råd, stöd och information till patienter och de som finns och arbetar kring patienten.

Sjuksköterska/Distriktssköterska
Utför omvårdnad, exempelvis stöd i läkemedelshantering, såromläggningar, provtagning med mera.

Arbetsterapeut
Bedömer aktivitetsförmåga och tränar patienten att genomföra vardagliga uppgifter. Exempel på detta är förflyttningar, personlig vård, utprovning av hjälpmedel och utfärdande av bostadsanpassningsintyg. 

Sjukgymnast/fysioterapeut
Bedömer funktionsförmåga och träning av fysiska funktioner. Tillexempel balans-/gångträning, förflyttningar, gångträning med mera.

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter utgör kommunens Rehabgrupp och är behöriga förskrivare av hjälpmedel. Dem når du enklast via telefon 0950 - 166 00 (växel). Be att få bli kopplad till Rehabgruppen. De har telefontid helgfria vardagar 8.00 - 9.00. 

Kommunal hälso- och sjukvård vänder sig till de kommuninvånare som:

  • har ett biståndsbeslut om särskilt boende och bor i ett sådant
  • utifrån LSS-lagstiftning bor i ett gruppboende
  • deltar i daglig verksamhet
  • är inskrivna i hemsjukvården

Övriga kommunmedborgare som blir sjuka, lindrigt skadade eller mår psykiskt dåligt ska i första hand vända sig till sin vårdcentral. Det går alltid att ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, för att få råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 maj 2020