Till huvudinnehåll

Tandvård och tandvårdsintyg

Du som vill besöka en tandläkare och få tandvård ska vända dig till folktandvården i Lycksele eller till en privat tandläkare. Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsvariation kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Tandvårdintyg ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård inom högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling.
Uppsökande tandvård innebär hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.

Så här gör du för att ansöka om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Om du vill ansöka om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård ska du ta kontakt med biståndsbedömaren eller LSS-handläggaren via Kundtjänst 0950-166 00.

Du som bor i särskilt boende tar kontakt med ansvarig sjuksköterska för att ansöka om tandvårdsintyg.

Det här får du betala

Du får betala samma avgift för nödvändig tandvård som för ett besök på vårdcentralen.

Uppsökande tandvård en gång per år är gratis.

Vem kan ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård?

  1. Person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  2. Person som får varaktig och omfattande hemsjukvård. 
  3. Person som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
  4. Person som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga minst 3 gånger/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm. Detta ska gälla oavsett vem som genomför omvårdnaden.
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 23 april 2018