Till huvudinnehåll

Om du inte är nöjd

Det kan finnas situationer när du inte är helt nöjd med den vård du fått. Många oklarheter kan enkelt redas ut och vi rekommenderar att du i första hand tar kontakt med vårdpersonalen. Du kan självklart också alltid ta kontakt med den som är chef för berörd personal.
Om det ändå är svårt att få rätsida på problematiken kan patientnämnden hjälpa till. Det gäller både för hälso- och sjukvård som du fått i regionen och kommunen.

Patientnämnden som instans är firstående och opartisk. De arbetar för goda kontakter mellan patienter och vårdens personal.

De kan bland annat hjälpa till med att:

  • informera om hur vården fungerar
  • informera om dina möjligheter att påverka din vård
  • få svar på frågor
  • informera om patientförsäkringen Löf och Läkemedelsförsäkringen
  • hjälpa dig med kontakter till andra instanser om det behövs

Via länken till höger kan du läsa mer om patientnämnden.

Patientnämnden sammanställer och återrapporterar ärenden till berörda verksamheter. Det är kostnadsfritt att vända sig till patientnämnden.
De har inga disciplinära befogenheter och prövar inte frågor om ekonomisk ersättning.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 16 juni 2022