Till huvudinnehåll

Medicinskt ansvarig Sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, är en legitimierad sjuksköterska som har ansvar för tillsyn, kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård.

MAS ser till att kommunen ger vård inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det är också MAS som ansvarar för att det finns rutiner för när kontakt ska tas med läkare eller annan personal inom hälso- och sjukvård när patientens tillstånd kräver det, samt att delegera ansvar för vissa vårduppgifter till personal.

Om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av - eller utsätts för risk att drabbas av - allvarlig skada eller sjukdom är MAS ansvarig för att anmälan görs till rätt nämnd.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 mars 2017