Till huvudinnehåll

Hjälpmedel

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan ett hjälpmedel underlätta din vardag. Behöver du hjälpmedel kan kommunens Rehabgrupp låna ut detta. Syftet med hjälpmedel är att du enklare ska kunna klä dig, äta, sköta din hygien, förflytta dig och kommunicera med omvärlden.

Exempel på hjälpmedel som kommunen hyr ut är rullstol, rullator, säng, förflyttningshjälpmedel med mera.

Bor du i eget boende och kan ta dig till din hälsocentral, samt att hjälpmedlet inte behöver provas ut hemma kan du vända dig direkt till din hälsocentral.

Om du inte kan ta dig till din hälsocentral eller hjälpmedlet behöver provas ut hemma så kan kommunens Rehabgrupp bedöma ditt behov av hjälpmedel samt prova ut detta i hemmet.

Vissa hjälpmedel får du låna gratis, medan andra medför en viss kostnad. Den som förskriver hjälpmedlet kan berätta mer om avgifter.
Hyra för hjälpmedlet debiteras månadsvis.

Hyra/låna hjälpmedel
Alla hjälpmedel provas ut individuellt och får inte lånas ut eller överlåtas till någon annan. Den som skrivit ut hjälpmedel har rätt att regelbundet följa upp ditt behov för att se om det förändrats. Kanske kan du lämna tillbaka ditt hjälpmedel eller så behöver ditt hjälpmedel bytas ut.

Hjälpmedel Västerbotten hyr ut ett begränsat antal rullstolar i 14 dagar. 

Avgifter för hyra av hjälpmedel: 
Första rollatorn är avgiftsfri.
Andra rollatorn (dubbelförskrivning) 300kr (engångsavgift)
Elrullstol utomhus 1000kr/år (83kr/månad)
Arbetsstol 500kr/år (41kr/månad)
Transportrullstol 300kr/år (25kr/månad).

Avgift för toalettförhöjning och armstöd till toalett 300kr. Detta är en engångsavgift och hjälpmedlet får därefter behållas.

För hämtning av hjälpmedel tar kommunen ut en avgift om 200 kr per hämtning. Skrymmande hjälpmedel såsom sängar och personlyftar hämtas avgiftsfritt. Återlämning av hjälpmedel till kommunens hjälpmedelsförråd är kostnadsfritt. 

Återlämna hjälpmedel
När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det lämnas tillbaka - väl rengjort.
Antingen kan du  ta kontakt med kommunens Rehabgrupp eller så kan du själv lämna det på Holkvägen 4, märkt med namn och adress. Bor du på ett särskilt boende sköter personalen på boendet återlämningen av hjälpmedlet.
Planerar du att flytta (även inom kommunen) behöver du ta kontakt med din arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut i god tid för att få veta hur du ska göra med hjälpmedlet du lånat.

Övriga produkter
Följande produkter köper och ansvarar den enskilde för själv: 
- Förhöjningsklossar till ex. säng    
- Strumppådragare 
- Griptång   
- Enkel duschpall utan rygg- och armstöd
- Förhöjningsdynor till fåtölj/stol
- Små hjälpmedel, t.ex bestick och antihalkunderlägg

Arbetsterapeut och sjukgymnast kan vara behjälplig att tillhandahålla information om var produkten kan köpas. I menyn till höger finns exempel på hemsidor där du själv kan köpa produkter som kan vara till stöd och hjälp i vardagen.

Uppdaterad den 11 januari 2022