Till huvudinnehåll

Hemsjukvård

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen. Det är den ansvarige primärvårdsläkaren som bedömer om du har rätt till vård i hemmet. 

Den som kan ta sig till hälsocentralen på egen hand eller med hjälp av assistans får sin hälso- och sjukvård på hälsocentralen. Den som inte kan ta sig till hälsocentralen kan få sin hälso- och sjukvårdsinsats i hemmet. För att bli inskriven i den kommunala hemsjukvården krävs att du eller någon i din närhet tillsammans med hälsocentralen kontaktar kommunens hemsjukvård för en samordnad inividuell planering.

Avgifter för hemsjukvård

Gäller från Januari 2021.

Hembesök av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut) 300 kr per besök.

Avgift för inskrivna i hemsjukvård 500 kr per påbörjad månad. Avgiften gäller för alla besök av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt insatser som utförs av hemtjänstpersonal på uppdrag av legitimerad sjukvårdspersonal.
I avgiften ingår behovsbedömt sjukvårdsmaterial samt behovsbedömda förbrukningsartiklar vid inkontinens.

Intygsskrivning inför bostadsanpassningsbidrag, som utförs av arbetsterapeut 500kr/intyg.
Avgift för intygsskrivning för ADL-bedömning 1000kr/intyg.

Avgifter för hyra av hjälpmedel: 
Första rollatorn är avgiftsfri.
Andra rollatorn (dubbelförskrivning) 300kr (engångsavgift)
Elrullstol utomhus 1000kr/år (83kr/månad)
Arbetsstol 500kr/år (41kr/månad)
Transportrullstol 300kr/år (25kr/månad).

Avgift för toalettförhöjning och armstöd till toalett 300kr. Detta är en engångsavgift och hjälpmedlet får därefter behållas.

För hämtning av hjälpmedel tar kommunen ut en avgift om 200 kr per hämtning. Skrymmande hjälpmedel såsom sängar och personlyftar hämtas avgiftsfritt. Återlämning av hjälpmedel till kommunens hjälpmedelsförråd är kostnadsfritt. 

Maxavgifter

Kommunens avgifter för hemsjukvård ingår inte i Landstingets högkostnadsskydd. Däremot ingår avgiften för hemsjukvård i den kommunala maxavgiften för vård och omsorg. Detta kan bara bli prövat för den som har en kombination av Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. Vilket innebär att om du har trygghetslarm och/eller hemtjänst i kombination med en inskrivning i hemsjukvården så kommer din sammanlagda avgift inte att bli högre än det avgiftsutrymme som kommunen räknat ut enligt kommunens maxtaxa.

Om avgiftsutrymmet är mindre än den totala avgiften så blir avgiften reducerad. Kostnader för hjälpmedel ingår inte i kommunens maxavgifter

Vid frågor kan du kontakta Enhetschef för Hälso-och sjukvård  eller  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) via kommunens växel på 0950 - 166 00.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 januari 2022