Till huvudinnehåll

Ansvar kommun och landsting

Landstinget i Västerbotten och Lycksele kommun har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Lycksele kommun.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för hemsjukvården. Den vänder sig till dig som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Hemsjukvården i kommunen gör det möjligt för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus. Kommunen har inga egna läkare.

Landstingets ansvar

Landstinget ansvarar för sjukvård och behandlingar vid till exempel centralsjukhuset, vårdcentraler samt i vissa fall i det egna hemmet. Om du är inskriven i den kommunala hemsjukvården eller bor i särskilt boende så kvarstår ändå läkarkontakt via den hälsocentral som du är inskriven på. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 juli 2018