Till huvudinnehåll

Vad är en god man, förvaltare eller förmyndare

God man och förvaltare

En god man eller förvaltare hjälper personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att sköta sin ekonomi eller sina kontakter med myndigheter.

En god man och en förvaltare har i princip samma uppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt. En god man kan inte utses mot din vilja. Det är en frivillig åtgärd som innebär att du behåller rättshandlingsförmågan.

Förvaltarskap är däremot en tvångsåtgärd för dig som är helt oförmögen att ta hand om dig själv eller din egendom. Det innebär att en förvaltare kan utses utan ditt samtycke.

Förmyndare

Alla personer under 18 år ska ha en förmyndare. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som är barnets förmyndare och förvaltar barnets egendom. Som förälder kan man inte låna barnets pengar för egen räkning. Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Det betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad. Det kallas kontrollerad förvaltning och innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar.

När en god man eller förvaltare behövs

För att få en god man måste du behöva hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Du kan läsa mer om god man, förvaltare och förmyndare och även andra alternativ på Svenska Bankföreningens webbsida

Hur god man eller förvaltare utses

Antingen så ansöker du eller dina anhöriga om att du behöver av en god man eller förvaltare. En myndighet kan också anmäla behovet av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden genom en social utredning och ett läkarintyg. 

En anhörig eller någon annan du känner kan bli din gode man. Om du inte själv föreslår någon person, föreslår överförmyndarnämnden en. Du får då träffa den gode mannen och godkänna honom eller henne. Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ge ditt samtycke, får dina anhöriga tycka till om saken.

Det slutliga beslutet om godmanskapet eller förvaltarskap fattas av tingsrätten.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 oktober 2022