Till huvudinnehåll

För dig som är god man eller förvaltare

Här finns samlad information för dig som redan är god man eller förvaltare

Allmänt om uppdraget

Uppdraget som god man eller förvaltare kan omfatta tre olika delar:

  • Bevaka huvudmannens rätt
  • Förvalta huvudmannens egendom
  • Sörja för huvudmannens person

I det beslut du fått av överförmyndarnämnden framgår det vilken eller vilka delar som ingår i ditt förordnande. Du kan vara förordnad för alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Det framgår i beslutet från överförmyndarnämnden exakt vad ditt förordnande innefattar.

Vissa handlingar kräver överförmyndarnämndens samtycke

Du som god man eller förvaltare är skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke vid följande åtgärder:

  • Uttag från överförmyndarspärrat bank-konto, till exempel. för att fylla på det fria kontot.
  • Placering i värdepapper och annan lös egendom, exempelvis aktier, ISK, pensions- eller kapital-försäkringar.
  • Om den enskilde ska låna eller låna ut pengar.
  • Vid pantsättning av den enskildes tillgångar.
  • Vid köp eller försäljning och mottagande av gåva av fast egendom/tomträtt/bostadsrätt
  • Driva en rörelse
  • Vid arvskifte
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 oktober 2022