Till huvudinnehåll

Bli god man eller förvaltare

Behovet av gode män och förvaltare är stort.

Alla som har en god man eller förvaltare har olika behov vilket gör att det finns olika uppdrag. Vissa uppdrag är mer krävande än andra.

Överförmyndarenheten gör alltid en lämplighetsprövning av nya gode män och förvaltare. Till exempel får du inte ha några betalningsanmärkningar eller finnas med i polisens belastningsregister.

Det viktigaste är att du vill hjälpa en annan människa – du kan vara en anhörig, eller en någon som vill hjälpa en främmande person.

Vilket stöd får du som god man eller förvaltare

Vid Överförmyndarenheten finns handläggare som har i uppgift att handleda och vägleda dig i ditt uppdrag.

Fortbildning

När du blivit god man eller förvaltare har du möjlighet att fortbilda dig.

Under året bjuds du in till informationsträffar för aktiva gode män, till exempel hålls en träff inför årsredovisningen där du har möjlighet att ställa frågor och få hjälp. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 oktober 2022