Till huvudinnehåll

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad.

Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Alltså att förflytta sig i hemmet, sova, sköta sin hygien, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Vem kan söka bidrag?
Du får inte bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning. I övigt kan du få bidrag för olika typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad anpassas, till exempel nedsatt rörlighet eller synnedsättning. Innan ansökan kan ske måste en läkare eller arbetsterapeut intyga att behovet finns. Tröskelborttagning och spisvakter kräver dock inget intyg.
Om du bor i en hyreslägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen.

Här hittar du blanketter för att ansökan om bostadsanspassningsbidrag

För att få veta mer eller få hjälp med ansökan kan du ringa kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Denne når du enklast genom vår växel 0950-166 00 alternativ mailar du din fråga till myndighetsenheten@lycksele.se

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 23 april 2019