Till huvudinnehåll

Bostads-anpassning

Du som har en funktions-nedsättning
kan få bidrag för att anpassa din
bostad.

Bostads-anpassning innebär att ditt hem
byggs om så att det blir lättare för dig att
till exempel förflytta dig, laga mat och
sköta din hygien.
Du kan få bidraget om du till exempel
sitter i rullstol eller har en svår
syn-nedsättning.

För att kunna ansöka om bidrag för
bostads-anpassning måste du få ett intyg
från en läkare eller en arbetsterapeut.
Intyget visar att du behöver
bostads-anpassningen.
För tröskel-borttagning och spis-vakt
behöver du inget intyg.
Om du hyr din bostad måste
den som äger bostaden godkänna
bostads-anpassningen.

Du kan ansöka genom att skriva ut och
fylla i blanketten som du hittar på vår e-tjänst.

Om du vill veta mer eller få hjälp med
ansökan kan du ringa kundtjänst på
telefon-nummer 0950-166 00.
Du kan också skicka e-post till
kommunen:
myndighetsenheten@lycksele.se.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 26 februari 2021