Till huvudinnehåll

Anhörigstöd

Att vara anhörig och ta hand om en närstående kan ge trygghet och glädje - men även trötthet och oro. En betydelsefull, men ofta osynlig uppgift som gör att du kan behöva uppskattning och ett bra stöd.
Erkännande, respekt och delaktighet är viktiga hörnstenar för anhörigstödet.
Att bli sedd och lyssnad till.

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuds dig som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående med svårighet att själv klara vardagen. Anhörig kan man vara till en person i familjen, en släkting eller en bekant.

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt strödja och underlätta för dig som vårdar eller stöttar en annan människa. Kraven kanske upplevs växa och många kan känna sig väldigt ensamma med allt ansvar.

Genom stöd till dig kan vi på olika sätt underlätta din situation. Vi vill även bidra till en ökad livskvalitet - både för dig som anhörig och för den som får hjälp. Bara att prata och kanske berätta om sina önskemål kan vara en bra start till att hitta lösningar.

Syfte med anhörigstöd

 • Synliggöra anhörigas situation
 • Förebygga ohälsa och bryta isolering
 • Finna glädje och ork
 • Underlätta vardagen
 • Få information och kunskap
 • Stötta och vägleda
 • Fånga upp önskemål och behov
 • Träffa och byta erfarenheter med andra i liknande situation

Antalet timmar du vårdar eller stödjer har ingen betydelse för möjligheten att ta del av anhörigstödet.
Det har heller ingen betydelse om ni bor tillsammans eller inte, utan det är din egen känsla av behov som avgör.

Vad kan anhörigstöd vara?

 • Samtal - enskilt eller i grupp
 • Hembesök av anhörigsamordnare - information, rådgivning
 • Deltagande i anhöriggrupp
 • Föreläsningar/tematräffar/utbildningstillfällen
 • Anhörigcafé

Dessutom avlösning i hemmet, kostnadsfritt upp till 3 tim/vecka. Avlösningen ansöker du om via bistånsdhandläggare.

Det kan också vara hjälp till den du vårdar/stödjer

 • Hemtjänst, trygghetslarm
 • Växelboende
 • Särskilt boende
 • Bostadsanpassning

Dessa insatser är biståndsbedömda och kan beviljas efter prövning av rätten till bistånd. Biståndsbedömd dagverksamhet för din närstående finns på Solbacken. För Stugträffens dagverksamhet kontaktas personalen direkt - inget beslut behövs.

Insatser för din närstående blir även indirekt stöd och möjlighet till avlastning för dig som anhörig.

Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 maj 2019