Till huvudinnehåll

Anhörigbidrag

När enskilda ansöker om hjälp i hemmet enligt SoL (Socialtjänstlagen) sker en individuell bedömning av den enskildes vårdnadsbehov. Om bistånd beviljas lämnar biståndshandläggaren över uppdraget till ansvarig enhetschef som ska verkställa beslutet. Huvudregeln vid behov av hjälp i hemmet är att omvårdnaden utförs av kommunens omvårdnadspersonal.

Om behov eller önskan finns från den enskilde kan ansvarig enhetschef välja att verkställa beslutet genom att bevilja ett anhörigbidrag till en anhörig eller närstående. Det är då en förutsättning att den anhörige faktiskt kan utföra insatsen. I bedömningen väger man alltid in om andra insatser till exempel avlösning eller hjälp i hemmet tillgodoser den enskildes behov på ett bättre sätt.

I en famlj där två personer lever i hushållsgemenskap betraktas städ, tvätt, inköp, tekniska uppgifter och matberedning som uppgifter som familjen själva klarar av. Det som däremot kan beviljas är insatser för personlig omvårdnad eftersom det är en uppgift som den enskilde vuxna normalt ska klara av själv.

Vad gäller kvalitet ställs samma krav på omvårdnaden oavsett om den utförs av kommunens omvårdnadspersonal eller en anhörig/närstående.

Om behovet är daglig hemtjänst kan anhörigbidrag beviljas. Den enskilde debiteras då enligt hemtjänsttaxa, nivå 3. I vissa fall tillkommer avgift för nivå 1.

Alla ansökningar görs via kommunens biståndshandläggare som bedömer om kommunen kan ge något stöd eller inte.
Biståndshandläggaren kontaktar du via kommunens växel, på nummer 0950-16600.

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 juni 2018