Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Anhörigråd

Anhörigrådet finns till för att du som anhörig, närstående eller godeman skall verka för utveckling av verksamheten och medverka till ömsesidig information.

Med anhörigrådet vill vi öka anhörigas delaktighet över verksamheten och att du som deltar fungerar som en länk till andra anhöriga.

I anhörigrådet får du information om verksamheten och om de utmaningar vi står inför när det gäller ekonomi, kvalitet och kommande förändringsarbeten. Du får träffa tjänstepersoner från olika professioner i verksamheten och vid vissa tillfällen ansvariga politiker.

I anhörigrådet diskuteras inga enskilda ärenden. Möten sker på fastställda tider och protokoll förs som sedan fastställs på boendenas anslagstavlor. Du kan även läsa protokollet här på sidan genom att klicka på länkarna till höger.

Finns flera intresserade anhöriga på samma boende/område väljs en representant ut.

Är du intresserad av att delta kontaktar du ansvarig enhetschef på det boende eller i den hemtjänstgrupp där du har din anhörig.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 17 oktober 2018

Kontakt


Lycksele kommun


Telefontider

Måndag- Fredag 08.00-16.00

Minnesanteckningar Hemtjänst