Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Företagsstöd

Företagsstöd till nystart eller investeringar.

För dig som planerar att starta företag, eller om du redan driver företag och planerar för nya investeringar, erbjuder Region Västerbotten olika möjligheter till stöd.

Kontakta oss på näringslivskontoret eller läs mer om stöden på Region Västerbottens hemsida.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 februari 2020

Kontakt


Näringslivskontoret

Besöksadress Skolgatan 11

Lycksele kommun