Till huvudinnehåll

Tyck till om trafikstrategi för Lycksele

Vy över E12:an och älven i centrala Lycksele

Lycksele kommun arbetar på många sätt för att utvecklas mot en ännu bättre plats att bo på och verka i. Nu försöker vi ta ett helhetsgrepp om trafiksituationen i tätorten och i kommunen som helhet och vi vill veta vad du tycker.

Förslaget till trafikstrategi har tagits fram av en arbetsgrupp med både politiker och tjänstepersoner. Grundtanken på lång sikt är att Lycksele kommun ska verka för att främja hållbara färdsätt (gång, cykel, fossilfritt) för kortare vardagsresor, och arbeta för hög tillgänglighet för längre resor såväl inom som till och från kommunen.

Strategin innehåller en nulägesanalys, indikatorer för uppföljning samt övergripande målsättningar för trafiksystemet. När strategin antagits av kommunfullmäktige kan vi ta fram mer åtgärdsinriktade handlingsprogram för exempelvis ökad cykling eller främjande av fossilfria transporter.

Olika sätt att tycka till om strategin
För dig som bor i Lycksele kommun finns flera olika sätt att tycka till om strategin. Det kanske enklaste är att besvara vår enkät med några korta frågor om målsättningar och brister gällande trafiken inom kommunen.

Du kan också lämna synpunkter via e-post till peter.molin@lycksele.se eller via brev till Peter Molin, Lycksele kommun, 921 81 Lycksele.
Dina synpunkter måste vara inskickade senast den 17 maj.

Uppdaterad den 2 maj 2019