Till huvudinnehåll

Svalkande grönska - temat för 2019 års sommarblommor

Temat för årets sommarblommor i Lycksele är "Svalkande grönska". Tanken med temat är att symbolisera grönskans betydelse i det urbana landskapet.

Genom att plantera och etablera en grönstruktur går det att skapa ett behagligare klimat och minska risken för negativa konsekvenser för människors hälsa.

- Med alltmer tätbebyggda städer är det viktigt att skapa goda livsmiljöer även för djur och pollinatörer där de behövs för att stärka och stödja ekosystemtjänsterna i staden, säger Lisa Norberg, parkingenjör.

Ekosystemtjänster

Projektet "Grönare städer" är ett projekt där Lycksele kommun blivit beviljat medel från Boverket att utveckla och synliggöra naturens nyttor och värden med ekosystemtjänster. Läs mer om projektet under "Ett grönare Lycksele".

Symboliserar starten

Projektet sträcker sig över tre år där fokus är att förstärka stadsgrönskan i centrum. 

- Årets sommarblomsplanteringar ska symbolisera starten på denna gröna utveckling och samtidigt gynna bin och humlor att pollinera och ge insekterna tillgång till blommor under säsongen. I planteringarna finns både lila blomstertobak och jätteverben som älskas av fjärilar och insekter, säger Lisa Norberg. 

Uppdaterad den 14 juni 2019