Till huvudinnehåll

Seniorträff med blandat innehåll

Bild på deltagare vid seniorträff

I maj anordnade Lycksele kommun en seniorträff på Medborgarhuset. En eftermiddag som innehöll både inspirationsföreläsning, information och diskussion kring olika frågor.

Seniorträffen är del av Lycksele kommuns utveckling av medborgardialog - vi vill ha mer kreativa diskussioner och fler dialoger för att kunna möta framtiden tillsammans.

Medborgardialogen ska i sin ädlaste form utmynna i medinflytande vilket är det Lycksele kommun också strävar efter. Genom att ha deltagande tjänstepersoner, blir åsikter och önskemål kända på ett sätt som också påverkar tjänstepersonernas arbete i framtidsfrågor.

Många deltagare
Seniorträffen ägde rum den 17 maj där totalt 82 personer var anmälda, varav 55 kvinnor och 27 män. Den startade med en inspirationsföreläsning "Är vi omgiven av idioter - självklart inte?" med Jessica Forsén Löfgren. 

Seniorer lyfte sina tankar och idéer
Därefter inleddes eftermiddagens gruppdiskussioner kring vad man som senior förväntar sig och vill bidra med. Men också förslag på vad som man tycker skulle göra Lycksele mer attraktivt.

Läs mer i sammanställningen från seniorträffen.

Uppdaterad den 6 juli 2018