Till huvudinnehåll

Samråd för bro över Lycksbäcken

Bild på bron över Lycksbäcken

Samrådet berör vattenverksamheten, det vill säga utrivning av befintlig bro där Ponderosavägen korsar Lycksbäcken, anläggande av ny bro samt arbeten som behöver göras i vattenområdet. Detta görs för att öka brons bärförmåga och åtgärda problematiken med översvämningar.

Lycksele kommun avser att söka om tillstånd för vattenverksamhet enligt Miljöbalken 11 kapitel hos mark och miljödomstolen. Den planerade åtgärden avser rivning av befintlig bro och anläggande av ny bro över Lycksbäcken samt höjning av vägbana. Lycksele kommun inbjuder därför till ett samråd i rubricerat ärende.

Du kan läsa mer i samrådsunderlaget.

Ge synpunkter
Du har möjlighet att ge synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet. Det lämnas senast den 23 april via e-post eller skriftligen till Liisa Sars, Sweco Enviroment AB, Hamngatan 45, 941 62 Piteå.

För ytterligare information eller frågor, kontakta Liisa Sars på telefon 0920-355 92 eller e-post.

Fotograf: Sweco

Uppdaterad den 23 mars 2018