Till huvudinnehåll

Biltrafiken på gågatan ska utvärderas

Gågatan i Lycksele.

Nu är det dags att utvärdera din upplevelse av gångfartsområdet på gågatan. Vi hoppas att du tar dig tid att dela med dig av dina synpunkter och upplevelser rörande testperioden.

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige att gågatan ska bli ett gångfartsområde där bilar får framföras på de gåendes villkor. Den 12 september 2017 öppnandes gågatan för biltrafik och fram till den sista mars 2018 pågår en testperiod.

En viktig faktor för vidare beslut
Enligt beslut i fullmäktige ska flera olika aspekter utvärderas under och efter testperiodens utgång. Hittills har luftmätningar och trafikmätningar genomförts. Nu återstår frågan kring upplevelsen hos Lycksele kommuns invånare och handlare.
- Vi hoppas att så många som möjligt väljer att besvara frågorna kring gågatan. Det är en viktig faktor för vidare beslut i ärendet, säger Jenny Holmqvist, verksamhetschef Myndighet, Lycksele kommun.

Svara senast 1 april
Utvärderingen i sin helhet hanteras i Miljö- och samhällsnämnden den 10 april för att därefter gå som meddelande till fullmäktige den 23 april.

Enkäten hittar du till höger på sidan. Sista svarsdatum är den 1 april.

Frågor kring ärendet? Kontakta Jenny Holmqvist via kommunens växel, 0950-166 00, alternativt via e-post till jenny.holmqvist@lycksele.se.

Tack för din tid!

Uppdaterad den 23 mars 2018