Till huvudinnehåll

Lyckat dialogcafé i Lycksele

Två damer i samspråk.

Vid framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet identifierades åldersgruppen +65 år som mycket viktig att jobba aktivt med. För att skapa en förståelse kring vilka behov som finns inom denna åldersgrupp i samhället anordnade Lycksele kommun ett dialogcafé.

Den demografiska prognosen fram till 2036 visar att +85-åringarna blir 60 procent fler i Lycksele kommun. 2016 bodde 803 kvinnor, 65 år och äldre, ensamma i sin villa. Motsvarande siffra för män i samma åldersgrupp var 823. Det var utgångspunkten när dialogcaféet inleddes.

Intressanta diskussioner
Dialogcaféet, som ägde rum 7 november, innebar diskussioner i mindre grupper kring olika frågor. Många av de som deltog står i bostadskö, vilket innebär att man aktivt söker efter ett lämpligt boende, och var därför intresserade av att få vara delaktig i processen.

28 kvinnor, 12 män
Totalt deltog 40 personer, varav 28 kvinnor och 12 män.
Antalet platser för aktiviteten var begränsade till 40, primärt för att skapa goda förutsättningar för att alla skulle kunna vara delaktig i de olika frågeställningarna som lades fram. 
- Dialogcaféet resulterade i goda och kloka diskussioner kring framtiden för den seniora delen av Lycksele kommuns befolkning, säger Jenny Holmqvist, verksamhetschef Myndighet.

Vill du veta vad som sades?
Till höger finns en sammanfattning kring de olika frågeställningarna som diskuterades under dialogcaféet.

Uppdaterad den 1 december 2017