Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Vi förstärker kommunens krisberedskap

Linda Orädd, beredskapssamordnare

Under 2016 har Lycksele kommun arbetat aktivt med att förstärka kommunens krisberedskap. Vi deltar även i regionala utvecklingsgrupper för att förstärka länets krisberedskap. 

Krisberedskap är förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer som exempelvis långvariga strömavbrott, extremt väder och sabotage mot viktiga samhällsfunktioner. Under det senaste året har Lycksele kommun tagit ett större grepp kring detta.

Grunden i Lycksele kommuns krisberedskapsarbete är att den samhällsviktiga verksamheten, det vill säga vård, omsorg, skola och viktig infrastruktur, ska fungera i någon form oavsett vad som händer.
- Därför har vi en flexibel krisledning som utbildas och övas för att kunna fungera även under svåra förhållanden eller när något oförutsett inträffar, säger Linda Orädd, beredskapssamordnare.

Delaktiga verksamheter
Under 2016 har Lycksele kommuns fokus varit att uppnå en stabil krisledningsförmåga.
- Genom att samordna krisberedskapen centralt i organisationen samt att verksamheterna blivit mer delaktiga i riskinventering och handlingsplaner får vi bättre förutsättningar. Vi kommer att fortsätta arbetet under detta år, säger Orädd.

Lycksele kommun har involverat verksamheterna i större utsträckning, något som ger en bättre förståelse och kunskap när det gäller krisberedskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har även uppmärksammat Lycksele kommuns styrdokument som ett gott exempel på hur man har arbetet med fokus på verksamhetsplanering.

Regional samverkan
Förutom det lokala arbetet deltar Lycksele kommun i regionala utvecklingsgrupper som ska stärka Västerbottens läns krisberedskap.
- Vi har kommit en bra bit på väg och det finns ett stort engagemang i vår kommun men det finns så klart mycket mer att göra, säger Linda Orädd.

Krisberedskapsveckan
Den 8-14 maj är det dags för Krisberedskapsveckan. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att reflektera över hur de tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten och telekommunikationer slutat fungera.

Lycksele kommun deltar i kampanjen vilket innebär att vårt kommunikationsarbete nästa vecka kommer att fokusera på krisberedskap, både på vår hemsida och i våra sociala mediekanaler. 

Uppdaterad den 4 maj 2017