Till huvudinnehåll

I dag testas signalen för VMA

Symbol för varning

I dag, måndag den 4 september, testas signalen för viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Klockan 15:00 hör du signalen. 

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem till allmänheten vid allvarliga händelser. Det kan exempelvis varna vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. 

Läs mer om detta och annan krisinformation på vår sida Trygghet och säkerhet.

Uppdaterad den 4 september 2017