Till huvudinnehåll

Gång- och cykelvägar under vintertid

Bild på gång och cykelväg vid MB

Under vintertid är gång- och cykelvägarna i Lycksele prioriterad vid snöröjningen och halka för att öka tillgängligheten för allmänheten. Gång-och cykelvägarna utgår från Lycksele centrum och vidare till de olika stadsdelarna.

Stråken med gång- och cykelvägar går förbi många viktiga områden som idrottsplatser, naturområden, parker, skolor och arbetsplatser. För att underlätta för dig som cyklar har vi tagit fram en cykelkarta som visar alla cykelvägar.

Vet du hur din cykel ska vara utrustad för att du ska kunna cykla tryggt och säkert? På trafikverkets hemsida kan du läsa mer om cykelns utrustning och säkerhet.

Trafikverkets gång och cykelvägar
I Lycksele är väghållaransvaret uppdelat mellan kommunen och Trafikverket. Övervägande delen av de gång- och cykelvägar som löper längs Trafikverkets vägar driftas av dem. Inom Lycksele tätort driftar de gång- och cykelvägarna längs med väg E12 och väg 365 (Sorselevägen och Vilhelminavägen) samt gång- och cykeltunnlarna intill bron över Umeälven.

Läs om vad du som fasighetsägare kan hjälpa till med 

Uppdaterad den 26 oktober 2017