Till huvudinnehåll

Din roll i kommunens arbete med snöröjning

bild på traktor som snöröjer

Hösten har kommit till Lycksele och vintern börjar närma sig med stormsteg. Snöröjning och halkbekämpningen är en service som vi tillhandahåller för din trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vid snöröjning och sandning kan du underlätta för vår personal genom att tänka på hur du parkerar bilen. Som fastighetsägare kan du hjälpa till och förbättra vårt arbete när vi är ute och snöröjer genom att klippa eller avverka stora träd samt stora träd på din tomt som hänger över mot vägar, trottoarer och gång- och cykelvägar. Tänk även på hur du placerar din brevlåda och ditt avfallskärl, så att de inte är för långt ut. Dessa små åtgärder har stor betydelse i vårt arbete.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att styra ut snö på gatan, trottoarer eller gång- och cykelvägar. Dessa ytor är till för att transportera sig på och ligger det snö där så utgör de stora hinder för fotgängare, cyklister och personer med rullatorer och rullstolar.

Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 12 oktober 2017