Till huvudinnehåll

Gågatan öppnas för biltrafik

Illustration över körriktning. Vägen blir enkelriktad.

Den 12 september blir gågatan i Lycksele gångfartsområde, det vill säga att den öppnas för biltrafik. Testperioden pågår fram till sista december 2017.

Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälligt öppna gågatan för biltrafik på de gåendes villkor. Bakgrunden är att Lycksele handel och Företagarna Lycksele uttryckt ett behov av att öka tillgängligheten till butikerna i centrum. Det finns en förhoppning att detta ska öka genomströmningen av människor och stimulera handeln. 

Detta gäller inom gångfartsområdet:
• Gående har alltid företräde
• Fordon får framföras i max 7 km/h
• Parkering får endast ske på anvisad plats
• Parkering i max två timmar måndag-fredag 8-18, lördag 8-15 (övrig tid ingen tidsbegränsning)
• Biltrafik tillåten: måndag-söndag 07-20
• Endast enkelriktad trafik (se illustration ovan)
• Gångfartsområdet utformas inte med skilda körbanor för gång- och fordonstrafik
• Testperioden pågår 12/9 2017 -  31/12 2017

Utvärdering
Under testperioden ska det genomföras mätningar av trafikflöden, partikelutsläpp och studeras förändringar i handelns omsättning. Lyckseles medborgare kommer även att få chansen att ge sin syn på testperioden genom en öppen enkät. 

Uppdaterad den 5 september 2017