Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Frukostmöte om småföretagande och kunskapslyft

Deltagare lyssnar på Anna Ekström

I fredags, den 28 april, var det månadens frukostmöte där småföretagen lyftes som Lyckseles och Sveriges välfärdsskapare. Vår gymnasie- och kunskapsminister talade om det kunskapslyft som behövs för att företag ska få rätt arbetskraft och för att fler ska kunna välja de lediga jobben.

En rapport har tagits fram av organisationen Företagarna som visar på hur viktigt företagande är. De kopplingar som finns mellan företag och utbildningar samt studenter var något som Anna Isaksson, representant från Företagarna, framhävde. Även vikten av möjligheter för studenter att få driva ett UF-företag.

Småföretag är välfärdsskapare
Småföretagen är en av välfärdsskaparna i Sverige samt kommunerna. I tre av fyra kommuner är småföretagen den största skattebetalaren. Lycksele är en av de kommunerna och där 38 % av kommunala skatteintäkter kommer från småföretag. Anna menar att kommunen är jätteviktig för kommunen men att företagen är jätteviktiga för kommunen.

Kunskapslyft behövs i Sverige
Sveriges gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström arbetar bland annat för att minska den kunskapsbrist som finns i Sverige. Att hitta lösningar för hur man får elever att välja de yrkesprogram som finns och att programmen har en koppling mot arbetsmarknaden och arbetsgivaren för att täcka det behov som finns. Ett annat problem som finns är att det finns elever inte går ut med fullständiga betyg, vilket man försöker hitta en lösning för.

Det behövs ett kunskapslyft inom flera yrken. Förutom lösningar kopplade mot gymnasieelever så tittar man på vuxenutbildningar, för att möta arbetsgivarnas kompetenskrav. I Lycksele finns det däremot inte samma problematik kring att elever inte väljer de yrkesprogram som finns.

- I Lycksele väljer många Tannbergsskolans yrkesprogram. Så ser det inte ut i det övriga landet, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapsminister.

Anna menar att de problem som finns är mer regionala än lokala, och varför hon besökte just Lycksele är för att vi är duktiga på att samverka och att företagen är delaktiga och uttrycker vilket behov som finns. Hon ville se bra exempel på lösningar och i Västerbotten är man duktig på att samverka i frågorna. I hennes uppdrag besöker hon alla regioner och vi var den andra orten samt regionen som hon besökte.

Företagspresentation och presentation av Bikebroddar
Mötes dagordningen fanns även punkter som aktuella upphandlingar och information från kommunens ledning samt företagspresentation. Vid företagspresentationen berättade advokaten Inger-Ann Omma om sitt ensamföretagande och valet att arbeta själv och nära hemma för att arbeta i familjeföretaget. De två studenterna Samuel Norum och Wille Lindgren från Teknikprogrammet presenterade även sin designlösning BikeBroddar, som vunnit pris för. Det har vi skrivit om tidigare här

Uppdaterad den 4 maj 2017