Till huvudinnehåll

Företag kan tycka till om ny upphandlingspolicy

Bild på pratbubbla med texten Ge förslag

Som företag erbjuds ni möjlighet att tycka till om ett förslag till ny upphandllingspolicy.

Upphandlingspolicyn är ett internt styrdokument som beskriver hur kommunen ska arbeta med upphandlingar. I förslaget har kommunen tagit hänsyn till den nya upphandlingslagstiftningen och den tekniska utvecklingen som finns inom inköp och upphandling. Hänsyn har även tagits till att företag både i Lycksele och generellt önskar mer dialog innan upphandlingar annonseras. 

Ge synpunkter
Som företagare tycker du till om förslaget till upphandlingspolicy genom att svara på en enkät. De svar som inkommer kommer gås igenom och bra förslag kommer att tas med i den nya policyn. Därefter kommer upphandlingspolicyn beslutas om politiskt. Sista svarsdag för att ge synpunkter är den 4 maj 2018.

Läs förslaget till ny policy
Länk till enkät

Uppdaterad den 17 april 2018