Till huvudinnehåll

Parken vid Finnbackskolan

Bild på utemiljö vid Finnbacksskolans park

Parken nedanför Finnbackskolan har renoverats och finns tillgänglig för både elever och allmänheten. Arbetet fortsätter under hösten med nya sittbänkar samt en scen.

Vid Finnbackskolan har parken som ligger nedanför renoverats med tillgänglighetsanpassade gångytor och belysning. Muren intill Bångvägen är lagad och bäcken har restaurerats samt fått sig en bro. Det skapar möjligheten för allmänheten att nyttja området från Bångvägen. Sedan har träd, Ullungrönnar och Tårbjörkar, planterats i parken. Från parken tar du dig även ner till skateparken och fotbollsplanen.

Delaktiga elever
Arbetet med Finnbackskolans utemiljö kommer fortsätta där många elever från Finnbackskolan har varit delaktig i arbetet. Där eleverna har kommit med förslag till förbättring och utveckling av skolans utemiljö.

Fler sittplatser
I år har även en streetbasketplan anlagts och en scen med sittplatser påbörjats. Skateparken kommer även att få nya parkbänkar. Målet med restaureringen är att förbättra och utveckla mötesplatser för elever och allmänheten.   

Läs mer om elevernas delaktighet i arbetet här

Uppdaterad den 12 augusti 2018