Till huvudinnehåll

Eleverna är med och påverkar skolans utemiljö

Pingisbord vid Finnbacksskolan

Under september månad har arbetet med Finnbacksskolans utemiljö påbörjats. Tillsammans med eleverna på skolan arbetar man för att skapa en trivsam utemiljö.

I planeringen av upprustningen av skolans utemiljö har Gatu- och parkenheten deltagit på skolans elevråd och haft en dialog med elevrepresentanterna från alla klasser. Finnbacksskolans elever har varit en del i arbetet genom att tillsammans i sina klasser fått i uppgift att ta fram ett förslag per klass, på något som de tycker skulle förbättra utemiljön.

Elevernas önskemål prioriteras
Flera av de förslag som eleverna gett försöker man tillmötesgå för att skapa en miljö efter deras önskemål. Under kommande år kommer utemiljön att byggas på med idéer från eleverna genom fortsatta dialoger. Samarbetet med eleverna är en viktig del och man hoppas att eleverna fortsättningsvis vill vara delaktig i arbetet och medveten om att de kan vara med och påverka.

Arbetet är påbörjat
Ett utepingisbord och ny beslysning är klart. Under hösten kommer arbetet att fortsätta med upprustning av gångstig och grönyta samt skapa sittplatser.

Uppdaterad den 19 september 2017