Till huvudinnehåll

Bidrag till repatriering från Kulturrådet

Begravningsplats Gammplatsen

Statens Kulturråd har beviljat Lycksele kommun ett bidrag med 1 040 000 kronor för genomförande av den repatriering som sker på Gammplatsen den 9 augusti.

I sommar återbördas kvarlevor från ett 25-tal individer till sin ursprungliga viloplats. Det blir den största repatrieringen i Sveriges historia och den uppmärksammas med en högtidlig ceremoni i Lycksele. Återbördandet, även kallad repatriering, sker på Urfolkens dag, den 9 augusti 2019 på Gammplatsen.

Av nationellt intresse
I februari skickade Lycksele kommun in en ansökan till statens Kulturråd som nu beviljat kommunen bidrag för genomförandet. Förutom själva återbörandet till vilojord, med tillhörande ceremoni, syftar projektet till att ta fram ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete på nationell nivå – att utveckla och etablera tillvägagångssätt, samverkansformer och metoder för repatrieringsärenden.

"Det är enligt Kulturrådet ett nationellt intresse att utveckling och etablering av det ovan nämnda sker. Kulturrådet finner därför skäl att i detta fall bevilja Lycksele kommun ett bidrag om 1 040 000 kronor för genomförande av repatrieringsprocessen, för kostnader i samband med processledning och ceremoni", står det i beslutet.

Flera aktörer i samverkan
Adriana Aurelius har utsetts till projektledare för repatrieringen. Arbetet sker i samarbete mellan Liksjuon Sámiensiäbme (Lycksele samiska förening) Svenska kyrkan Södra Lapplands pastorat, Västerbottens museum, Länsstyrelsen i Västerbotten, civilsamhället och Lycksele kommun.

Fakta
Det är Kulturrådet som beslutar om bidrag till regional kulturverksamhet. Ändamålet med bidraget är att bidra till de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. 

Uppdaterad den 2 april 2019