Till huvudinnehåll

Kommunjägare

I Lycksele kommun finns en kommunjägare som hjälper att hålla efter djur som kan utgöra ett hot för miljön eller hälsan i kommunen.

En kommunjägare har rätt att jaga och ta hand om skadedjur och skadade djur på kommunens mark inom detaljplanelagt område. Sådana djur kan vara: Skabbräv, fiskmås, grävling etc.

Kommunjägaren tar inte hand om skadade djur i samband med trafikolycka, då ska du ringa 112. För mer information besök viltolycka.se.

Fastighetsägare ansvarar själva för ohyra och skadedjur i sina hus och trädgårdar. Kommunjägare kan hjälpa till att jaga eller fånga in djur i de fall då det förekommer skadedjur utomhus på kommunens mark och på detaljplanelagt område som utgör ett miljö- eller hälsoproblem.

Möss och råttor, myror och getingar ses inte som skadedjur i vår bemärkelse utan hanteras av Anticimex.

Kontakta Lycksele kommun genom växeln eller gör en felanmälan via kommunens felanmälningssystem.

Uppdaterad den 13 februari 2024