Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Tätortsnära skog

Skogen och framförallt den tätortsnära skogen har många funktioner. Den används för upplevelser, motion, svamp- och bärplockning, naturstudier och lek.

Att naturen är värdefull för människors hälsa uppmärksammas alltmer och forskning visar att vi mår bra av att vara ute i skog och natur. Målet är att skogen ska vara trevlig att vistas samtidigt som man tar hänsyn till biologiska värden, skogens djur och kulturmiljöer.

Ansökan om trädfällning

Varje år kommer det in många förfrågningar om att ta ner träd på kommunens mark. Mer information om ansökan och hanteringen hittar du under trädfällning

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 29 januari 2020

Kontakt


Parker och lek

Frågor gällande parker, lekplatser, utsmyckningar, träd, trädfällning, graffiti och konstutövning