Till huvudinnehåll

Bygglov

Det finns olika sätt att beskriva byggprocessen. Den bör alltid börja med ett idé- och planeringsskede då man samlar på inspiration, goda idéer och lär sig av vad andra byggare gjort.

På Boverkets hemsida kan du:

  • få mer information om byggen
  • få veta när du behöver lov
  • få information om åtgärder som inte kräver bygglov
  • lära dig reglerna om byggsaktionsavgift

Läs också Boverkets broshyr om kontrollansvarig "Behöver jag kontrollansvarig för att bygga eller riva?".

Kontakta oss

Ta kontakt med Myndighetsenheten om du planerar att bygga nytt så kan vi berätta om vad som gäller för din fastighet och vilka uppgifter du behöver lämna in. Ring kommunens växel 0950-166 00 och be dem koppla dig till en bygglovshandläggare.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 december 2022