Till huvudinnehåll

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska aldrig läggas i avfallspåsen eller hällas ut i avloppet, eftersom de farliga ämnena kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. 

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen. Tänk på att ditt farliga avfall ska vara väl förpackat och gärna märkt med innehåll. Det bästa är att ha det kvar i originalförpackningen. 

Exempel på farligt avfall:

  • Hårspray och spraydeodorant.                                     
  • Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
  • Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
  • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
  • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
  • Färg-, lack- och limrester, nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
  • Kvicksilverhaltiga material (äldre febertermometrar).
  • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
  • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.

Mediciner 

Lämnas till apotek som säljer receptbelagda läkemedel

Småbatterier och bilbatterier

En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall. Batteriholkar för småbatterier finns vid återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 31 augusti 2018