Till huvudinnehåll

Avfallsplan

Kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter är viktiga verktyg för att långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen för att bli en del av och bidra till det hållbara samhället.

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument i kommunen och ett verktyg för att styra avfallshanteringen i enlighet med de nationella, regionala och lokala miljömålen. Avfallsplanen ska utgöra ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar för att kunna möta samhällets nya krav på avfallshantering och invånarnas önskemål om förbättrad service. De lokala föreskrifterna är kopplade till innehållet i avfallsplanen och utgör deklarationen för hur vi ska arbeta med renhållning inom Lycksele kommun under de kommande åren.

Avfallsplanen hittar ni på LAVAB:s hemsida på följande länk:
Avfallsplan

Uppdaterad den 25 februari 2022