Till huvudinnehåll

Avfallsföreskrifter

Föreskrifter om avfallshantering innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som åvilar olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av kommunalt avfall, en rättslig grund för att ta ut avfallstaxa och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.

Avfallsföreskrifterna hittar ni på LAVAB:s hemsida på följande länk:
Avfallsföreskrifter

 

Uppdaterad den 25 februari 2022