Till huvudinnehåll

Trygghet och studiero

Lycksele kommuns förskolor, fritidshem och skolor arbetar för att skapa en trygg lärandemiljö för alla barn och elever. Varje år upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Om olyckan är framme, kan det vara bra att veta att barn och elever omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring, och att vi i vissa fall ersätter skadade glasögon.

Arbete mot kränkande behandling

I arbetet utgår samtliga verksamheter från de allmänna råd som Skolverket tidigare publicerat.

En ny plan för varje förskola, skola och skolenhet upprättas årligen. De upprättade planerna redovisas vid utbildningsnämndens första sammanträde på hösten.

När misstanke om diskriminering och kränkande behandling uppstår i verksamheterna rapporteras detta vidare till rektor, som i sin tur gör en utredning av händelsen. Huvudmannen informeras via elevhälsochef. Efter genomförd utredning ansvarar rektor för att tydliggöra vilka åtgärder som vidtas för att kränkningen inte ska upprepas.

Olycksfallsförsäkring och ersättning för glasögonskador

I menyn på denna sida kan ni läsa mer om vad som gäller om olyckan är framme.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 april 2022