Till huvudinnehåll

Synpunkter och klagomål

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på våra verksamheter, eller komma i kontakt med någon som arbetar hos oss? Ring kommunens kundtjänst för att komma i kontakt med rätt person.

Vid klagomål eller synpunkter på verksamheterna gäller följande rutin. 

Ta i första hand upp frågan med den i personalen det berör. Skulle ni inte komma överens eller kunna reda ut problemet, vänd dig till rektor eller chefen för vuxenutbildningen.

Klagomål eller synpunkter kan lämnas till berörd personal, rektor eller förskolechef på följande vis:

  • Skriftligen via e-post eller brev
  • Muntligen via telefonsamtal eller personligt besök

Den personal som tar emot ärendet ska föra det vidare till rektor/förskolechef. Gäller det ett klagomål, ska den som lämnat klagomålet få en bekräftelse på att synpunkterna nått ansvarig chef inom en vecka.

Klagomålet dokumenteras och utreds av rektor eller förskolechef för den enhet ärendet avser. Den som har lämnat in klagomålet får fortlöpande information under hanteringen av klagomålet.

Klagomålsärendet diarieförs, vilket innebär att det blir en allmän handling, om inte detaljer i ärendet omfattas av sekretess. Inkomna ärenden sammanställs och redovisas regelbundet till Utbildningsnämnden.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 augusti 2022