Till huvudinnehåll

Synpunkter och klagomål

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på våra verksamheter? Det kan till exempel handla om barn- och elevärenden eller den fysiska miljön i barn och elevers utbildning. Ta i första hand kontakt med personal i berörd verksamhet. 

Om du upplever att den kontakten inte varit tillräcklig, kan klagomål eller synpunkter lämnas i vår e-tjänst:

https://sjalvservice.lycksele.se/synpunktklagomalutbildning

Gäller det ett klagomål, ska den som lämnat klagomålet få en bekräftelse på att ärendet nått ansvarig chef inom en vecka.

Klagomålet dokumenteras och utreds av den enhet ärendet avser. Den som har lämnat in klagomålet får fortlöpande information under hanteringen av klagomålet.

Klagomålsärendet diarieförs, vilket innebär att det blir en allmän handling, om inte detaljer i ärendet omfattas av sekretess. Inkomna ärenden sammanställs och redovisas regelbundet till Utbildningsnämnden.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 maj 2024