Till huvudinnehåll

Digitalt lärande

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv.

Våra skolor är en del av ett föränderligt samhälle. Skolan i Lycksele kommun ska vara en attraktiv verksamhet i ständig utveckling, där digitaliseringens möjligheter för undervisning och lärande tas tillvara så att alla barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande och ett gott liv.

Lycksele kommun vill att digitaliseringens möjligheter ska genomsyra all utbildning. Det handlar inte om att digitalisera skolan utan om att bedriva undervisning i en digitaliserad värld.

I menyn på denna sida kan du ta del av olika handlingsplaner, riktlinjer, manualer, e-tjänst för överenskommelse samt resurser för utbildning.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Charlotte Stenlund

Uppdaterad den 14 juni 2019