Till huvudinnehåll

ÅVS flyttar ut, Kristineberg ÅVC

Containrar på Kristineberg ÅVC

Behållarna för förpackningsmaterial flyttar ut från Kristineberg Återvinningscentral i början av december.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen har meddelat att behållarna som stått inne på Kristineberg ÅVC tas bort vecka 49 2020. Återvinningsstationen, ÅVS, som finns vid gamla konsum i Kristineberg utökas då med fler behållare.

Detta görs för att öka tillgängligheten. ÅVS vid gamla konsum i Kristineberg kan man nyttja dygnet runt.

Detta innebär då att det inte kommer att finnas behållare inne på Kristineberg ÅVC att lämna förpackningar i.

Uppdaterad den 24 november 2020